SPF Seniorerna i Aftonbladet om de stora skillnaderna mellan kommunernas avgifter för äldreomsorg

Från 72 till 488 kronor i timmen, så mycket skiljer avgiften för hemtjänsten i landet. ”De här avgifterna behöver ses över. Det är inte rimligt att det skiljer så mycket”, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson till Aftonbladet.

  • – De här avgifterna behöver ses över. Det är inte rimligt att det skiljer så mycket, säger Eva Eriksson.

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av avgifterna för år 2021 som visar på mycket stora skillnader i avgift mellan kommunerna. När sammanställningen gjordes kostade en timmes hemtjänst i Ånge 488 kronor, men bara 70 kronor i Överkalix. Genomsnittsavgiften låg på drygt 300 kronor.

– Det är ju skrämmande att det har så stor betydelse var man bor någonstans. Det är klart att man undrar vad det är som styr kommunernas sätt att bestämma avgifterna. Det finns alla skäl för regeringen att se den här rapporten som en larmrapport och se till att man bestämmer sig för att man måste se över avgiftssystemet, säger Eva Eriksson till Aftonbladet.

Avgifterna för hemtjänst bestäms av kommunerna själva. I Socialtjänstlagen anges bara en maxtaxa, samt en undre gräns för hur mycket pengar man ska ha kvar efter att kostnaden för bostaden och hemtjänsten är betald. Speciellt för de som bara behöver några timmars hjälp varje månad blir de stora variationerna i avgiften kännbara. Här kan det i vissa kommuner bli billigare att köpa tjänsten av ett privat företag med hjälp av rutavdraget.

Aftonbladets artikel finns ännu enbart i den tryckta upplagan.