SPF Seniorerna i Aftonbladet om sveket mot årskull 1957

SPF Seniorerna har under hösten och vintern larmat om skatteorättvisan som drabbar personer födda 1957. De räknade med sänkt skatt från januari 2023 – men sedan ändrades plötsligt reglerna med kraftigt höjd skatt som följd.

Aftonbladet har träffat Marie Ohlson, 65, som är en av alla pensionärer födda 1957 som drabbas av skattesmällen. ”Det här beslutet måste upphävas. Det är självklart att 57:orna ska ha det förhöjda grundavdraget. Det är de villkor som gällde när vi gick i pension som fortsatt ska gälla” säger hon till Aftonbladet.

Ändringen innebär att en genomsnittlig pensionär född 1957 får betala cirka 2 000 kronor mer i skatt varje månad under 2023. Normalt sett finns särskilda övergångsbestämmelser vid den här typen av lagändringar, just för att förhindra att vissa årskullar ska hamna i kläm. Men sådana saknas i det här fallet.

– Det är bedrövligt att lagstiftarna inte tar hänsyn till att man ska vara lika inför lagen när man gör förändringar i system. Det är helt oacceptabelt. Vi har uppvaktat regeringen flera gång­er om det här. Man måste gå in och kompensera de som hamnat i kläm, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, till Aftonbladet.

Eva kan förstå att man tog beslutet väldigt snabbt och att det har blivit felaktigheter. Men det hon inte förstår är att man inte rättar till det som blivit fel.

Trots att partierna uppmärksammats på frågan var det inget riksdagsparti som lyfte den i sina budgetförslag inför 2023. Den 21 december föreslog dock Miljöpartiet särskilda övergångsregler för årskull 1957. Förslaget har senare fått stöd av Vänsterpartiet. Men när frågan behandlades i riksdagens Finansutskott under gårdagen röstade övriga sex riksdagspartier för att bordlägga förslaget, och inte ta det vidare.
– Det här misstaget orsakades av den tidigare regeringen, säger utskottets ordförande Edward Riedl (M).

Klicka här för att öppna Aftonbladets artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumranter)

Klicka här för att läsa mer om bakgrunden och vad som kan göras