Nytt brev med krav om skatterättvisa för årskull 1957

"Återigen nödgas vi nu skriva brev till regeringen i denna fråga, då varken nuvarande regering eller den tidigare regeringen har agerat i denna akuta fråga." Så inleds SPF Seniorernas nya skrivelse som överlämnades till socialförsäkringsminister Anna Tenje den 1 februari.

  • Människor måste kunna lita på den information som ges för att kunna planera i god tid inför sin pensionering, menar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Utdrag ur brevet:

Om förändrade regler kan bli aktuella behöver sådana meddelas med mycket god framförhållning, det vill säga flera år i förväg. Beslut om justerade pensionsrelaterade åldersgränser togs av riksdagen den 31 maj 2022. Tidigast i juni 2022, men snarare under hösten, har födda 1957 möjligen kunnat hitta information om skatteförändringen hos de statliga myndigheterna. Om inte myndigheterna kände till och kunde informera om skatteförändringen tidigare än så kan vanliga medborgare svårligen ha känt till den.

All tillgänglig information hos exempelvis myndigheter har sedan 2018 signalerat att årskull 1957 inte omfattas av höjda pensionsrelaterade åldrar, den första årskullen som omfattas är istället födda 1958. Människor måste kunna lita på sådan information liksom på såväl stat som politiker och kunna planera i god tid inför pensionering. SPF Seniorerna kräver därför att skatterättvisa införs för årskull 1957 under år 2023.

Klicka här för att läsa hela brevet