Brev till finansministern om skatteregler för årskull 1957

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, efterfrågar ett möte med finansminister Mikael Damberg för att tala om angelägna frågor. Den mest brådskande saken handlar om årskull 1957 som har lämnats utan övergångsregler och hamnat i kläm avseende det förhöjda grundavdraget för pensionärer.

  • Eva Eriksson efterfrågar ett möte med finansminister Mikael Damberg så snart som möjligt. Foton: Kristian Pohl/Regeringskansliet samt SPF Seniorerna.

Så här skriver Eva:

Jag skulle vilja träffa dig för att tala om några angelägna frågor. En särskilt angelägen och brådskande sak gäller förändringarna år 2023 avseende det förhöjda grundavdraget för pensionärer. Trots att det för flera andra pensionsrelaterade åldersgränser införs olika övergångsregler för de årskullar som berörs, så sker detta inte i fallet med det förhöjda grundavdraget. Årskullen 1957 lämnas i detta avseende utan övergångsregler. Beslut om höjd ålder för det förhöjda grundavdraget har dessutom tagits med kort framförhållning. Många av de födda 1957, totalt drygt 100 000 personer, har redan gått i pension eller meddelat arbetsgivare om pensionering under innevarande år i tron att de från och med nästa år kommer att ta del av det förhöjda grundavdraget på pensionsinkomster. Det är därför angeläget att vi har en dialog om möjligheten till övergångsregler för årskull 1957 avseende det förhöjda grundavdraget för pensionärer.

Klicka här för att öppna en kopia av brevet