Åtta 1957:or berättar – Så här påverkas vi av skatteorättvisan

Expressen lyfter SPF Seniorernas beräkningar som visar hur det sena beskedet om det uteblivna grundavdraget drabbar årskull 1957. Åtta personer födda 1957 medverkar i söndagens artikel och berättar vad det får för konsekvenser för dem personligen.

Som både SPF Seniorerna och Expressen har berättat tidigare så skulle årskull 1957 egentligen få lägre skatt fr.o.m. nästa år i form av ett förhöjt grundavdrag. Trots att årskullen i övrigt räknas som pensionärer från 65 års ålder så skjuts nu det förhöjda grundavdraget upp med ett år för årskull 1957 och börjar gälla först 2024.

Beslut om justeringar av pensionsrelaterade åldersgränser för år 2023 och därefter togs av riksdagen den 31 maj 2022. För 1957:orna innebär det en ytterst knapp marginal på sju månader innan regelförändringen träder i kraft. Många i årskullen hade då redan gått i pension eller meddelat arbetsgivare om pensionering, i tron att de omfattades av gällande regelverk. Att information om de ändrade reglerna varit näst intill obefintlig har ytterligare försvårat för dem som drabbas att i god tid justera sina planer.

I snitt får den som drabbas cirka 20 000 – 25 000 kronor mindre i pension under 2023, eller cirka 2000 kr/månad. Det betyder 12 procent mindre i plånboken än vad man från början räknat med. Se tabell längst ner på sidan.

Här är några citat från personer som drabbas av skatteorättvisan:
(Hela uttalanden kan läsas i söndagens Expressen)

Mari: ”Jag har kontaktat mitt tjänstepensionsbolag för att pausa uttag men det går inte enligt inkomstskattelagen. Jag startade uttag från SPP i maj och 31 maj höjer regeringen skattesatsen. Hade jag fått information i rimlig tid hade jag inte startat uttaget!"

Göran: "Min kompis och barndomsvän är tre månader äldre än mig och jag får den sänkta skatten och arbetsgivaravgiften 24 månader efter honom. Rent ut sagt för jävligt!"

Marie: "Jag har helt fått ändra mina planer och meddela arbetsgivaren att jag kommer att arbeta kvar. Extra tråkigt eftersom jag och min pensionerade make hade helt andra planer."

Luciano: "Jag kommer att förlora mellan 25 000 och 30 000 kronor under 2023 genom högre skatt."

Elisabeth: ”Jag blev uppmärksam på det här genom en bekant. Själv hade jag ingen koll alls på att vi 57:or får så mycket mindre i pension år 2023. För mig personligen så handlar det om cirka 2 000 kronor mindre i plånboken per månad utan övergångsregler."

Hans: "Tyvärr slår det obarmhärtigt mot personer som är låg- eller medelinkomsttagare. Jag själv har god ekonomi och klarar fördröjningen men retar mig på att det ALLTID är den lilla och svaga människan som berörs mest.”

Örjan: "Normalt skulle jag gå från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen år 2023 och därmed få drygt 1 800 kronor/månaden i mindre skatt, cirka 22 000 kronor i rena pengar nästa år. Att det flyttas fram till år 2024 tycker jag är sanslöst bedrövligt".

Bitte: "Nu får man betala betydligt högre skatt än andra samtidigt som mat, el och bensin blir dyrare. Har dessutom precis fått besked om att min månadsavgift och övriga hyror går upp 10-14 procent. Det blir tufft att få ihop vardagen!"

Så här påverkas pensionsinkomsterna av det sena beskedet:

Klicka här för att öppna Expressens artikel

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas lättlästa sida om den glömda årskullen 1957