SPF Seniorerna i Aftonbladet om att tjänstepensionen behöver anpassas efter nya jobbvanor

Allt fler vill kunna pausa tjänstepensionen – men inget händer. ”Det är obegripligt att man fortfarande inte kan pausa den på samma sätt som man sedan länge kan göra med den allmänna pensionen" säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, till Aftonbladet.

Fler än hälften av Sveriges 65-åringar och var tredje 68-åring kombinerar arbete och pension. Det finns därför ett behov av ett flexibelt pensionssystem där man kan välja hur stor del man vill ta ut av tjänstepensionen eller kunna pausa utbetalningarna helt.
– Det måste ju vara i tjänstepensionen som det är för den allmänna pensionen, alltså att man kan pausa och välja att ta ut den till 25, 50, 75 eller 100 procent, säger Anna Eriksson, till Aftonbladet.

Att frågan är viktig framgår av SPF Seniorernas beräkningar som visar de ekonomiska konsekvenserna av tidsbegränsade utbetalningar.
– Ta de som är födda 1957 till exempel, de kommer att få betala jättemycket mer skatt än de hade räknat med när skattereglerna ändras nästa år. De borde självklart ha möjlighet att pausa sin tjänstepension om de vill. Men det går inte. I dag kan man bara stoppa den allmänna pensionen, förklarar Anna.

Anledningen till att ingenting händer på området är att inkomstskattelagen säger att man inte får sänka en utbetalning när den har påbörjats. Samtidigt finns ett stöd från både fackförbund, arbetsgivare och politiken för en ändring. Vilket gör det än mer obegripligt att ingenting händer och att lagen inte ändras.

Att plocka ut hela tjänstepensionen så snabbt som möjligt är en dålig idé eftersom nettoinkomsten blir mycket lägre efter den sista utbetalningen under resten av livet.
– Tjänstepensionen blir viktigare och viktigare. Det är den som gör att det överhuvudtaget finns ett respektavstånd. Därför är det så viktigt att folk sätter sig in i vad effekten blir om man tar ut allt på kort tid för att leva livet några år efter pensioneringen, poängterar Anna.

Exempel på disponibel pensionsinkomst över tid vid olika uttagstid av tjänstepension:

Artikeln finns ännu enbart i den tryckta upplagan av tidningen (utgivningsdag 221121)