SPF Seniorerna i Expressen om de rusande priserna

På tre månader har dagligvarukassen blivit kännbart dyrare, enligt en sammanställning från SPF Seniorerna. Det är viktigt att visa hur högre matpriser drabbar en enskild individ, säger ordförande Eva Eriksson.

  • – Vi behöver högre pensioner och ett tryggare pensionssystem som bättre klarar av ovissa tider säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

SPF Seniorerna har räknat på hur mycket en fiktiv dagligvarukasse ökade i pris mellan december 2021 och mars 2022. För en pensionär i ett ensamhushåll har hushållskassen blivit drygt 250 kronor dyrare, eller 7,1 procent. Ett par i vuxen ålder betalar drygt 500 kronor mer.

– Det finns en stor grupp seniorer i samhället som har en väldigt tajt ekonomi, och konsumtionsutrymmet krymper för varje gång vi får problem med inflation och omvärlden. Därför är det viktigt att visa hur högre matpriser, dyrare el och annat drabbar en enskild individ säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, till Expressen.

Kaffe är en av flera varor där har priset gått upp kraftigt – närmare 30 procent under mätperioden. Andra exempel på varor som stigit mycket i pris är mejerivaror som smör, ost och grädde.

Klicka här för att se vår prisberäkning för en dagligvarukasse

Klicka här för att prisökningen för olika vanliga hushållsvaror

Beräkningarna är gjorda utifrån Konsumentverkets budget för mat- och hushållsutgifter och prisuppgifterna hämtade ur SCB:s konsumentprisindex.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(artikeln är låst och kan endast läsas i sin helhet av prenumeranter)