Eva Eriksson i Lunchekot om oklarheter kring uppgörelsen om de höjda pensionerna

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, var idag med i Lunchekot och talade om de oklarheter som råder kring vilka effekter regeringens och V:s uppgörelse om höjda pensioner kommer att få.

  • – Man kan ju inte få något besked om vad det egentligen handlar om, säger Eva Eriksson.

– Medlemmarna undrar ju om politiken inte vet vad de fattat beslut om. Man kan ju inte få något besked om vad det egentligen handlar om. Det oroar och det ger en signal om att tilltron och legitimiteten för systemet återigen blir rubbat, det är väldigt olyckligt, sade Eva Eriksson.

Eva konstaterade avslutningsvis att pensionssystemet inte levererar som det ska, och att vi måste sluta lappa och laga och istället se över hela systemet.

Klicka här för att lyssna på nyhetsinslaget