SPF Seniorerna i Expressen om det nya ekonomiska stödet till elkonsumenter

Bland pensionärer med låg pension har det skenande elpriser slagit extra hårt, enligt SPF Seniorernas jämförelse. Beskedet om en kompensation för elpriset är positivt sett till det ansträngda läget. Men det är viktigt att även mindre hushåll med lägre elförbrukning inte glöms bort säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner hos SPF Seniorerna.

– Både för löntagare och pensionärer är det en stor andel av inkomsten som går åt till elräkningen, särskilt då i elområde tre och fyra. Förmodligen ännu mer för pensionärer som bor i hus och har lägre inkomst än löntagare. Det är nästan en tredjedel av pensionärens disponibla inkomst som går till elräkningen under december månad, säger Anna Eriksson, till Expressen.

Men vi har även sett människor som bor i lägenhet och som sitter hemma med 16 grader för att de inte har råd med elräkningen, berättar Anna. Dessvärre kommer de förmodligen inte att omfattas i någon större utsträckning av det ekonomiska stödet, tror Anna.

Elpriser för löntagare och pensionärer

Siffrorna visar elkostnaderna i kronor, samt andelen av nettoinkomsten i procent (inom parentes), för löntagare respektive pensionärer i fyra olika elområden

                                                    Löntagare                                                           

Typhushåll      kWh/år         elområde 1    elområde 2     elområde 3    elområde 4

Lägenhet         2000            164 kr (0,6)    166 kr (0,6)      416 kr (1,5)      427 kr (1,6)

Villa utan el     5000            410 kr (1,5)    415 kr (1,5)    1 039 kr (3,8)  1 067 kr (3,9)

Villa med el     20000      1 639 kr (6,0) 1 661 kr (6,1)   4 155 kr (15,2) 4 269 kr(15,6)

                                                    Pensionär                                                           

Typhushåll      kWh/år      elområde 1     elområde 2     elområde 3      elområde 4

Lägenhet         2000         164 kr (1,1)     166 kr (1,2)      416 kr (2,9)        427 kr (3,0)

Villa utan el     5000         410 kr (2,8)     415 kr (2,9)      1 039 kr (7,2)  1 067 kr (7,4)

Villa med el     20000    1 639 kr (11,3) 1 661 kr (11,5) 4 155 kr (28,8) 4 269 kr (29,6)

Siffrorna gäller rörliga elpriser i december 2021. Beräkningarna är gjorda på en nettolön på 27 286 kronor och en nettopension på 14 440 kronor. Källa: SPF Seniorerna / Vattenfall

Klicka här för att läsa Expressens artikel i sin helhet
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av prenumeranter)

Klicka här för att läsa Seniorens artikel om regeringens nya besked