SPF Seniorerna begär ett möte med finansministern om skatteregler för årskull 1957

"SPF Seniorerna har vid flera tillfällen påtalat den skatteorättvisa som nästa år drabbar 1957:orna, bland annat i en skrivelse till Finans- och Socialdepartementet. Varken vi eller cirka 110 000 personer födda 1957 har fått något svar. Saken brådskar." Så inleds Eva Erikssons brev till finansminister Elisabeth Svantesson.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson begär ett möte för att prata om behovet av övergångsregler.

Citat från brevet:
"Av den utredning som låg till grund för höjda pensionsåldrar framgår att personer födda 1957 eller tidigare inte ska beröras av de nya höjda åldersgränser som träder i kraft 2023. Födda 1957 uppfyller dessutom under 2022 de krav som idag gäller, att uppnå 65 års ålder, för att året därefter omfattas av det förhöjda grundavdraget."

"Riksdagsbeslutet om höjda pensionsrelaterade åldersgränser togs med mycket kort framförhållning, ett drygt halvår före ikraftträdande. De berörda har heller inte informerats. Människor måste kunna planera sin vardag och kunna lita på att sedan länge existerande regler gäller, om annat inte meddelats i god tid. Förändring behövs, så som att justera skatteregler retroaktivt eller på annat sätt kompensera årskull 1957."

Klicka här för att öppna brevet