Välkommen lindring för många seniorers elkostnader

SPF Seniorerna välkomnar det förslag till nytt elprisstöd som presenterades på dagens pressträff. Vi vill dock skicka med två saker till regeringen. Läs Eva Erikssons uttalande om förslaget här:

  • - Välkommet är också att även företagen omfattas denna gång, eftersom det kan dämpa prisökningar på andra produkter som exempelvis livsmedel och andra förnödenheter, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar förslaget om nytt elprisstöd:

– SPF Seniorerna ser positivt på regeringens besked idag om ett nytt elprisstöd. Elräkningarna har det senaste året grävt djupa hål i många seniorers plånböcker och många har även känt betydande oro inför den kommande vintern. Elkostnaderna som andel av hushållens totala inkomster utgör ofta en större del av en pensionärs inkomst än bland yngre personer. Seniorer är därför i många fall mer sårbara för kraftiga elprisökningar.  

– Välkommet är också att även företagen omfattas denna gång, eftersom det kan dämpa prisökningar på andra produkter som exempelvis livsmedel och andra förnödenheter. Vi vill dock skicka med två saker till regeringen. För det första att det är av vikt att på längre sikt fundera över effekterna av att i sammanhanget använda sig av bidrag snarare än skattelättnader. För det andra att Sverige skulle må bra av en bred partipolitisk samstämmighet kring såväl en stabil och långsiktig elförsörjning som rimliga elpriser.