SPF Seniorerna i Aftonbladet om inflationen som äter upp höjd pension

Den här veckan kommer den första utbetalningen som följd av höjd garantipension. En stor del av höjningen har dock redan ätits upp av inflationen. "För många äldre blir det precis så att de kommer att klara sig", säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, till Aftonbladet.

  • – Många i den här gruppen lever redan med mycket små marginaler och har därför väldigt svårt att klara så här kraftiga prisökningar, säger Anna Eriksson.

Höjningen av garantipensionen är inte tänkt att kompensera för prisökningarna, men räknar men med det senaste halvårets inflation blir det bara 144 kronor kvar för en genomsnittlig pensionär som idag uppbär garantipension.
– Många i den här gruppen lever redan med mycket små marginaler och har därför väldigt svårt att klara så här kraftiga prisökningar, säger Anna Eriksson.

Nya beloppsgränser gör att antalet pensionärer som får del av garantipension blir 340 000 fler än de som sedan tidigare fått garantipension. Det innebär att nästan 1 miljon av landets 2,3 miljoner pensionärer får ta del av det skattefinansierade grundskydd som varit avsett för dem med låg eller ingen inkomstgrundad pension.
– Det här innebär att man mer eller mindre klassar nästan hälften av pensionärerna som fattigpensionärer. Det säger något om de brister som systemet har, säger Anna Eriksson.

Garantipensionen är inflationssäkrad. Nästa uppräkning sker vid årsskiftet och kommer då att bli högre än någonsin tidigare och landa på åtta procent.
– Systemet innebär en väldigt lång eftersläpning. Men vi tycker ändå att just den regleringen är bra eftersom det ger ett långsiktigt förutsägbart system. Det håller klåfingriga politiker borta från att detaljstyra pensionerna bara för att det exempelvis råkar vara valår, säger Anna Eriksson.

I stället för att gå in och höja garantipensionen, som man har gjort nu, så tycker Anna Eriksson att det vore bättre att man i ett sånt här läge sänker matmomsen eller sänker skatten på el eftersom det är breda lösningar som når alla hushåll. För det är ju inte bara garantipensionärer som drabbas av de kraftiga prisökningarna.

Klicka här för att öppna Aftonbladets artikel