SPF Seniorerna kommenterar budgeten

Sedan tidigare har aviserats satsningar på äldreomsorgen och inom bostadstillägget för pensionärer. Däremot menar SPF Seniorerna att det saknas satsningar för ökad digital inkludering för äldre.

  • Eva Eriksson

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar redan kända förslag och vad som borde ha prioriterats:

Äldreomsorg
– Alla nya resurser som tillförs äldreomsorgen är positiva. Det ger en tydlig signal till kommunerna att de ska fortsätta med kompetensutveckling bland personalen, arbeta för en högre kvalitet och att omsorgen måste prioriteras nu och i framtiden. Införandet av en fast omsorgskontakt är av stor vikt, det kan bidra till bättre kontinuitet och mer trygghet för den äldre. Samtidigt krävs också strukturella förändringar och att äldreomsorgen får en tydlig definition så att de människor som berörs vet vad de har rätt till och kan förvänta sig.
– Vi välkomnar avgiftsfri pneumokockvaccination för 75 år och äldre. Men SPF Seniorerna driver sedan flera år att Sverige ska ha ett brett nationellt vaccinationsprogram för äldre, ett sådant behöver omfatta alla som fyllt 65 år och inkludera vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros.

Äldres ekonomi
– Närmare 15 procent av pensionärerna som har bostadstillägg, bostadskostnaderna för många av de berörda seniorerna har ökat snabbare än pensioner och bostadstillägg. Det är därför positivt med en höjning av bostadskostnadstaket för de med höga hyror och en generell förstärkning av konsumtionsdelen i bostadstillägget. Men detta löser inte pensionssystemets mer grundläggande problem, det lönar sig alldeles för dåligt att ha arbetat ihop sin pension idag och detta respektavstånd gentemot den som arbetat i mindre grad minskar som följd av höjt bostadstillägg. Lappande-och-lagande genom småjusteringar håller inte i längden, hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn där man vänder på alla stenar.

Anna Eriksson, sakkunnig pensioner, uttalar sig i Expressen om hur äldres ekonomi påverkas av budgeten. Lägre skatt och höjt bostadstillägg är positivt, men det är inte tillräckligt menar Anna.
– Vi har länge påpekat att pensionssystemet inte fungerar. Man fortsätter att lappa och laga. Höjer man bostadstillägget minskar respektavstånd, dvs att det lönar sig allt sämre att arbeta för sin pension. Vi vill att man tar ett helhetsgrepp på alla saker i pensionssystemet i stället, säger Anna till Expressen.

Saknas: satsningar för digital inkludering
– Samhällstjänster, betalningslösningar, media och sociala relationer är vitala delar av vardagen och demokratin som alla invånare måste kunna ta del av utan hinder. Coronapandemin har dessutom förstärkt behovet av insatser som utbildning för att minska det digitala utanförskapet, de som stod utanför tidigare hamnar nu ofta än längre ifrån en sådan inkludering. Vi saknar därför konkreta satsningar för att just öka äldres digitala inkludering och staten måste en gång för alla ta ett samlat ansvar för denna fråga.

Klicka här för att läsa mer på Senioren.se

Anna Eriksson i Expressen om avsaknad av satsningar på digital inkludering samt att det saknas helhetsgrepp när det gäller pensionerna

Eva Eriksson i Expressen om de redan kända förslagen i budgeten som rör äldres ekonomi