SPF Seniorerna om inkomstpensionstillägget – man borde ha valt en enklare lösning

Expressen skriver om besvikelsen och osäkerheten kring besluten om inkomstpensionstillägget som har skickats ut. Generellt borde man ha valt en enklare lösning, säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, till Expressen.

  • På kort sikt kunde man som tidigare ha förändrat grundavdraget. På längre sikt anser vi att hela pensionssystemet måste ses över, säger Anna Eriksson till Expressen.

Anna Eriksson kommenterar inkomstpensionstillägget:
– Det finns människor som verkligen behöver tillägget, men generellt borde man ha valt en enklare lösning. På kort sikt kunde man som tidigare ha förändrat grundavdraget. På längre sikt anser vi att hela pensionssystemet måste ses över, säger Anna till Expressen.

Pensionsmyndigheten håller med om att det ”är en utmaning” att förklara hur beräkningarna gjorts. Pensionsmyndigheten erbjuder därför våra medlemmar att delta i digitala möten om det nya inkomstpensionstillägget. De berättar under dessa möten om hur inkomstpensionstillägget fungerar, vilka som kan ha rätt till det och vad som påverkar storleken på månadsbeloppet.

Klicka här för att läsa om pensionsmyndighetens digitala informationsmöten

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(Obs att endast prenumeranter kan läsa artikeln i sin helhet)