SPF Seniorerna i Expressen om "okända regeln" som kan sänka pensionen

"Pensionärer kan förlora 100 000 på okänd regel" skriver Expressen och lyfter nya beräkningar från SPF Seniorerna. Siffrorna visar hur individens val av tidpunkt för när pensionen börjar tas ut har stor påverkan på garantipensionens storlek.

  • – Många som har en låg inkomst vet inte att det finns en sån här okänd effekt, säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner hos SPF Seniorerna.

SPF Seniorernas nya skrift lyfter bland annat den fattigdomsfälla som "65-årsregeln" kan innebära. Det handlar bland andra om dem som nekas sjukersättning och därför känner sig tvingade att gå i pension flera år tidigare.

Anna Eriksson, sakkunnig SPF Seniorerna, och författare till skriften "Hur påverkar tidigt pensionsuttag individens garantipension?” menar att det behövs ett helhetsgrepp om alla frågor som rör pensionssystemet och hur de är kopplade till trygghetssystemen. Vi kan inte ha regler som pushar folk i tidig pension, säger hon till Expressen.

– Många av de här personerna har en låg inkomst, det är därför de får garantipension. Då kan den här okända regeln vara det som gör att man hamnar under marginalen för att klara sig, säger Anna.

Läs mer om vad tidigt uttag av allmän pension innebär   
Klicka här för att läsa och ladda ner skriften "Hur påverkar tidigt pensionsuttag individens garantipension?”
Klicka här för att öppna Expressens artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av prenumeranter)

Räkneexempel: En person går i pension vid 63 år, med slutlön 25 000 kronor efter 40 års arbete, får en månatlig garantipension som blir cirka 500 kronor lägre än om denna 65-årsregel inte hade funnits. På årsbasis handlar det om cirka 6 000 kronor samt om omkring 125 000 kronor totalt under 20 års tid som pensionär.

Bakgrund: Antalet personer 65 år och äldre med garantipension uppgick i början av år 2021 till 691 000 personer, alltså cirka 32 procent av pensionärerna. Det är vanligare med garantipension i högre ålder, men i åldersgruppen 65-74 år har ändå nära 3 av 10 garantipension utbetald. Ungefär var tredje pensionär har de senaste åren tagit ut pension före 65 års ålder. År 2023 väntas åldern för när man kan få grundskydd flyttas upp till 66 år, och år 2026 till 67 år.