SPF Seniorerna i Expressen om ilskan mot nya pensionssystemet

Riksdagen kommer inom kort besluta om de höjda åldersgränser för garantipension och bostadstillägg som ska gälla från 2023. Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, är kritisk och menar att regeringens förslag är att börja i fel ände av problemet. Man måste först se till att människor faktiskt kan försörja sig till högre ålder. Annars tvingar man människor att gå i pension för tidigt med resultatet att man får en lägre pension livet ut.

Vi är väl medvetna om att vi lever längre och det finns goda anledningar för att vi då också måste försöka jobba längre framhäver Anna. Men innan man börjar höja olika typer av åldersgränser så måste man se till så att det finns en realistisk arbetsmarknad. Det finns också för många hinder på arbetsmarknaden som gör att det är många som inte kan jobba upp i dessa åldrar.

– Man måste se till att människor faktiskt kan försörja sig till högre ålder. Annars tvingar man människor att gå i pension för tidigt med resultatet att man får en lägre pension livet ut, säger Anna Eriksson.

Regeringens förslag på åldersgränser:

Från 2023: Åldersgräns för uttag av inkomstgrundad allmän pension höjs från 62 till 63 år.
Åldersgräns för utlämning av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år.

År 2026 ska riktåldern vara 67 år, vilket innebär en höjning med ytterligare ett år.

Expressens artikel finns i nuläget inte som webbartikel utan enbart i den tryckta tidningen.

Klicka här för att läsa om problemen med pensionssystemet och vad som behöver förändras