SPF Seniorerna i Aftonbladet om elprissmockan mot landets pensionärer

Många äldre kommer att få problem att betala sina elräkningar i vinter, säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, till Aftonbladet. Hon menar att det ser så pass illa ut att regeringen behöver vidta åtgärder.

  • – Man ska inte behöva få ekonomiska problem på grund av en elräkning, säger Anna Eriksson.

En miljon personer som är 65 år eller äldre äger småhus, många av dessa har en lägre inkomst än andra hushåll. Enligt SPF Seniorernas beräkningar utgjorde elräkningen hela 19 procent av nettoinkomsten för en genomsnittlig pensionär i villa i elområde 4 under september. För en genomsnittlig löntagare var motsvarande siffra 10 procent.* 

– Det behövs ett tillfälligt ekonomiskt stöd för pensionärer som skulle kunna vara aktuellt om man får en väldigt hög elräkning. Men för de allra flesta handlar det bara om att det behövs betydligt bättre pensioner. Man ska inte behöva få ekonomiska problem på grund av en elräkning. Regeringen kan också överväga tillfälliga skattelättnader för hushåll med svaga inkomster när det gäller elen, eftersom en stor del av elräkningen utgörs av skatt säger Anna Eriksson.

Elräkningens andel av nettoinkomsten för pensionärer, september 2021

Elområde:       1                          2                        3                        4
Lägenhet         1,0%                   1,0%                   1,5%                   2,0%
Villa utan el      2,4%                   2,4%                   3,8%                  4,9%
Villa med el      9,6%                   9,6%                  15,2%                19,7%

Artikeln i sin helhet finns endast i Aftonbladets tryckta tidning.

*Elhandel inklusive moms med rörligt elpris, hus med årlig förbrukning på 20 000 kWh och direktverkande el samt exklusive årsavgift och separata elnätskostnader.