SPF Seniorerna i Aftonbladet om den nya budgeten

Oppositionens budget som klubbades igenom innehåller bland annat sänkt skatt för landets pensionärer och höjt bostadstillägg. Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, kommenterar delar av budgeten i Aftonbladet.

Det höjda bostadstillägget för pensionärer innebär 200 kronor/månad för ensamstående och 100 kronor för sammanboende från och med den 1 augusti nästa år.
– Det gynnar de som har en hög bostadskostnad, så det är positivt. Vi vet ju att hyrorna har ökat snabbare än pensionerna och snabbare än bostadstillägget, så det är bra att det kommer ifatt, säger Anna Eriksson till Aftonbladet.

Regeringens förslag om den så kallade trygghetspensionen finns även i oppositionens budget. Den innebär att det ska vara lättare för de som har haft slitsamma jobb att få sjukersättning under de fem sista arbetsåren. 
– Det är ett steg i rätt riktning. Det måste bli en annan bedömning i sjukförsäkringen, det är ganska tuffa bedömningar idag. Om man inte har möjlighet att få en ersättning vid exempelvis 63 års ålder tvingas man ta ut pension för att klara sig och då får man en livslångt lägre pension säger Anna Eriksson till Aftonbladet.
Anna lyfter också att nästa steg måste bli att man höjer åldrarna i trygghetssystemen till i alla fall 67 men helst till 68 år, för det är till den åldern man måste jobba idag.

I den nya budgeten ska skatten sänkas genom ett höjt grundavdrag för personer över 65 år. De som förvärvsarbetar ska få ett jobbskatteavdrag i stället för skattereduktion. Skattesänkningen innebär ungefär 150 kronor mer i plånboken i månaden för de som har en pension på 13 000 kronor. Med regeringens budget skulle en pensionär med motsvarande pension få 86 kronor mer i plånboken. Anna Eriksson har tidigare kommenterat att jobbskatteavdraget kan bli problematiskt om skattelättnaden för löntagare blir större än skattelättnaden för pensionärerna.

Artikeln finns ännu bara i den tryckta tidningen.

Klicka här för att läsa Seniorens artikel om vad den nya budgeten innebär för pensionärer