SPF Seniorerna i Expressen om behovet av tydligare information kring efterlevandeskydd

Att välja ett efterlevandeskydd i premiepensionen kan motverka ett ojämlikt arbetsliv. Men det kan samtidigt dra ner parets sammanlagda pension med åtskilliga tusenlappar varje år. – Det är ett bekymmer för en del och det behövs bättre och tydligare information om vad skyddet medför, säger Anna Eriksson till Expressen.

– Det blir en långsammare utbetalning och därmed en lägre premiepension per månad, jämfört med utan efterlevandeskydd. Särskilt viktigt är detta för de hushåll där åldersskillnaden är stor, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna.

– En anledning till att man som pensionär kan förundras över att premiepensionskapitalet växer för varje år men sen inte medför mer än en marginellt höjd månadsutbetalning av premiepensionen kan just handla om att man valt efterlevandeskydd i premiepensionen. Det skulle därför vara bra med mer information om efterlevandeskyddet, dess regler och antaganden samt lättöverskådliga beräkningar på såväl lång som kort sikt, säger Anna Eriksson.

Klicka här för att se SPF Seniorernas uträkningar
Exempel från tabellen: För en pensionär som är 68 år och som valt efterlevandeskydd med en medförsäkrad som är 60 blir månadsutbetalningen av premiepensionen cirka 30 procent lägre än utan skyddet.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(Artikeln är låst och kan endast läsas i sin helhet av prenumeranter)