SPF Seniorerna i Aftonbladet – höjd riktålder löser inte problemen med pensionssystemet

Höjningarna av riktåldern för pension räcker inte för att få upp pensionerna till tidigare nivåer. Den som jobbar till den föreslagna riktåldern kommer bara att få en pension på dagens nivå. Man måste jobba betydligt längre för att komma upp till de 60 procent som systemet gav från början säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna, till Aftonbladet.

  • Höjningarna av riktåldern för pension räcker inte för att få upp pensionerna till tidigare nivåer säger Anna Eriksson till Aftonbladet.

– Politikerna måste vara ärligare med att säga att vi måste jobba mycket längre för att få en bra pension i det här systemet. Riktåldern döljer bara problemet. Det kommer inte att höja pensionerna tillräckligt. Det är kanske orealistiskt att tro att folk ska gå från en pensionsålder på 65 år till 68–69 år, säger Anna Eriksson.

– Man måste också höja pensionsavsättningarna men också jobba stenhårt med arbetsmiljö, kompetensutveckling, åldersdiskriminering i arbetslivet. Det här systemet kräver väldigt mycket längre arbetstid än vad många orkar med i dag, konstaterar Anna.

Klicka här för att se hur länge olika årskullar behöver arbeta för att få en allmän pension motsvarande 60% av lönen

Dagens artikel i Aftonbladet ingår i en serie artiklar om det svårlösta pensionsproblemet och hur det drabbar oss alla. Artikeln finns enbart i den tryckta upplagan, men om den läggs upp på webben kommer vi att dela länken här.