SPF Seniorerna i Aftonbladet om regeringens avsikt att höja pensionsavgiften

Magdalena Andersson var i sin regeringsförklaring tydlig med att regeringen har för avsikt att höja pensionsavgiften, samt att initiativ till detta kommer att tas i Pensionsgruppen. Beskedet välkomnas av SPF Seniorerna.

Anna Eriksson, sakkunnig pensioner hos SPF Seniorerna, är försiktigt positiv till beskedet.
– Det är ju ett bra och tydligt ställningstagande, säger hon till Aftonbladet. Men det finns en risk att man inte kommer någonvart. Så länge som pensionsgruppen fortsätter med det arbetssätt som man har haft så obstruerar man mer än löser de brister som finns i systemet.

Idag är pensionsavgiften 17,21 procent. SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna har länge efterfrågat höjda avsättningar till dagens och framtidens pensionärer. Ett första steg bör vara en avgiftshöjning från 17,21 till 18,5 procent genom en omläggning inom befintlig arbetsgivaravgift skulle ge en höjning av inkomstpensionen med 6,6 procent.

Vi menar också att pensionsfrågorna måste debatteras av alla partier och inte låsas in i Pensionsgruppen. Hela pensionssystemet behöver ses över så att det blir långsiktigt hållbart för dagens och framtidens pensionärer. Alla måste kunna leva på sin pension.

Artikeln i Aftonbladet kan inte läsas på webben utan finns endast i den tryckta upplagan.