SPF Seniorerna i Expressen om inkomstpensionerna som halkar efter

– Problemet är att pensionen utvecklas så svagt år efter år, oavsett hög- eller lågkonjunktur. Pensionerna halkar konstant allt längre efter löner och samhällets standardutveckling, säger Anna Eriksson, pensionsexpert SPF Seniorerna, till Expressen.

  • Anna Eriksson och SPF Seniorerna menar att hela pensionssystemet måste ses över.

Så höjs pensionen för olika grupper:

  • Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 0,5 procent.
  • Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 0,5 och 0,6 procent.
  • Cirka 320 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 0,6 procent i ökad allmän pension.
  • Utöver indexeringen finns en proposition från regeringen om en ny förmån, inkomstpensionstillägg på max 600 kronor före skatt per månad.
  • För de som har premiepension kommer omräkningen av den att påverka den totala pensionen. Premiepensionens omräkning är känd först i december.
    Källa: Pensionsmyndigheten

Klicka här för att läsa Expressens artikel

Publicerades: 27 oktober 2020 Uppdaterades: 27 oktober 2020