Eva Eriksson i samtal med socialförsäkringsministern

Förbundsordförande Eva Eriksson och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har haft ett digitalt möte och samtalat om pensioner.

  • Bilden är från ett tidigare möte. Detta samtal skedde digitalt.

Eva Eriksson:

"Från SPF Seniorerna tog jag upp behovet av att politiken samtalar bredare och djupare om pensionerna. Pensionssystemet måste debatteras i riksdagen och i andra forum. Den ska finnas på allas dagordning! Mer kunskap behövs om olika åtgärder, och när höjda pensionsavgifter diskuteras måste förstärkningar övervägas för både dagens och framtidens pensionärer. Systemet måste ses över i sin helhet.

Vi tog också upp frågan om senior arbetskraft och LAS, här finns mycket att göra, allt från arbetsmiljöfrågor till attityder till seniora arbetare."

Publicerades: 16 november 2020 Uppdaterades: 16 november 2020