Information från förbundet om coronaviruset

Uppdaterades: 20 november 2020

SPF Seniorerna välkomnar Folkhälsomyndighetens besked att samma rekommendationer gäller för personer över 70 år som övriga befolkningen. Vi vill dock betona vikten av att vi alla, unga som äldre, tar vårt personliga ansvar och hjälps åt till att förhindra smittspridning.

  • – Detta är en tid att vara solidariska med varandra och sträcka ut en hjälpande hand säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström.

På presskonferensen den 16 november med regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterades striktare restriktioner för att motverka den allvarliga och ökade smittspridningen av corona-viruset i Sverige. Med anledning av detta rekommenderar vi alla föreningar och distrikt att pausa alla aktiviteter som genomförs inomhus. Det går fortfarande bra att genomföra aktiviteter utomhus, men deltagarantalet ska begränsas till högst 8 personer i varje grupp.

Klicka här för att läsa mer om våra uppdaterade rekommendationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedan i mitten av mars har allas våra liv påverkats av den pågående pandemin. Mest påverkad som grupp har nog seniorer varit. Den 22 oktober kom till slut det besked från Folkhälsomyndigheten som många av oss väntat på.

Från och med nu gäller samma restriktioner för personer över 70 år som för övriga grupper i samhället. Detta innebär att alla, ung som gammal, ska följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger och att var och en har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning.

Allmänna råd om personligt ansvar som presenterades på presskonferensen 22 oktober 2020:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus.
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i gemensamma omklädningsrum.

Från förbundet vill vi poängtera att det är av yttersta vikt att vi fortsätter att följa dessa rekommendationer och gör vår del för att hålla smittspridningen nere.

Förbundet avråder från att ta fram egna rekommendationer och regler. Vi uppmanar att ta kontakt med er regionala smittskyddsläkare för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad den regionala smittskyddsläkaren säger.

Klicka här för att läsa vilka lokala allmänna råd som är aktuella just nu

Vi forsätter att uppmuntra våra yngsta medlemmar, som är fullt friska, att hjälpa äldre medlemmar med att handla mat och gå till apoteket om de saknar yngre släktingar och vänner. Detta är en tid att vara solidariska med varandra och sträcka ut en hjälpande hand. Kom bara ihåg att inte utsätta er själva eller andra för onödig risk. Även om ni inte kan mötas i föreningarna på samma sätt som tidigare kan ni ringa till varandra för att minska känslan av isolering. Speciellt bör ni tänka om det är någon medlem som saknar anhöriga och kan känna sig extra ensam.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande kontorsanställda i Stockholmsområdet att arbeta hemifrån om de kan. Detta innebär att förbundspersonalen omfattas av denna rekommendation. Många av oss kan utan problem sitta hemma medan andra kommer att få svårare att utföra sitt dagliga arbete. Jag räknar med att vi kommer att få längre svarstider på telefon och e-post. Vi ber er att ha extra mycket tålamod med oss

Förbundet rekommenderar alla att noga följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden och andra myndigheter. Observera att rekommendationerna kan ändras från dag till dag.

Peter Sikström
Generalsekreterare

Frågor och svar om Coronaviruset

Både Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden har samlat mycket information om Coronaviruset på sina respektive hemsidor. Där finns även många tips på vad du kan göra för att skydda dig själv och andra från smitta.

Till Folkhälsomyndighetens sida

Till 1177 Vårdguidens hemsida

Om du känner dig sjuk ska du kontakta i första hand 1177 för information om när och var du ska söka vård.

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om corona. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

Publicerades: 17 mars 2020 Uppdaterades: 20 november 2020