Marknadsföring och medlemsrekrytering

Uppdaterades: 06 november 2019

Kompetensutbildningsgruppen för marknadsföring och medlemsrekrytering

Styrelsen   Bo Elmin 073-0793477 E-post  Rudbeckius

Bergslagen          Vakant

Västerås    Vakant

Kolbäcksådalen         vakant

KAK             Vakant

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 06 november 2019