Marknadsföring och medlemsrekrytering

Uppdaterades: 29 maj 2018

Kompetensutbildningsgruppen för marknadsföring och medlemsrekrytering

Styrelsen   Wicken von Post   070-377 45 09 E-post  Rudbeckius, Västerås

Bergslagen           Kristina Hellman      0705845837   E-post   SPF Liljan

Västerås    Vakant

Kolbäcksådalen         vakant

KAK             Vakant

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 29 maj 2018