Kompetensutbildningsgrupp Läkemedel

Uppdaterades: 06 november 2019

Kompetensutbildningsgruppen Läkemedel har följande medlemmar:

Styrelsen            Marianne Avelin       070-2331709    E-post   SPF Surabygden

KAK                    Agneta Mellgren  0730476834    E-post Aktiva Arboga

KAK                    Christina Bergman 0222-30201  E-post SPF Köpingshus

Västerås             Birgit Berlin            021-144049   E-post    SPF Rudbeckius

Kolbäcksådalen  Ann-Christin Zaar   0223-15559   E-post    SPF Klubb 65

Bergslagen          Ulla Bagge              0223-14353    E-post    SPF Liljan

Läkemedelsprojektet SPF

Idag kostar de läkemedelsrelaterade problemen samhället cirka 30 miljarder kronor per år. Varje år skrivs 1,5 miljoner patienter in på sjukhus i Sverige. Flertalet av dessa är äldre och har flera sjukdomar och studier har visat att 45-85% har något fel i sina läkemedelslistor både vid inskrivning och utskrivning. Det vill säga att risken för felmedicinering är stor med ökad risk för utebliven önskad effekt och flera biverkningar.

Det finns risker med felaktiga kombinationer eller överdriven användning av läkemedel.

När läkemedel ordineras måste det ske på ett säkert sätt så att de inte i onödan skapar problem för patienten. Patienten ska kunna använda sina läkemedel rätt.

Utöver att minska onödigt lidande för vårdtagaren finns det också kostnader att sänka. Antalet äldre i åldersgruppen 85 år och uppåt ökar och därmed också antalet multisjuka personer.

Det är dags att sätta fokus på problemen med läkemedelsbehandling- och användning så att avsedd effekt så långt det är möjligt uppnås. I grunden är läkemedel en ovärderlig tillgång i vårt samhälle när de behövs.

Gör brister och ojämlikheter tydliga

SPF:s förbundsstyrelse beslöt i mitten av 2009 att starta ett flerårigt projekt med syfte att förbättra äldres läkemedelsbehandling och användning. Projektet drivs under 4 år i ett samarbete mellan SPF, PRO och Apoteket Farmaci.

Syftet är att tydliggöra de brister och ojämlikheter som finns då det gäller äldres behandling och användning av läkemedel, stärka oss medlemmar och anhöriga att bli kunniga vårdtagare samt påverka sjukvården och bedriva opinionsbildning, för att förbättra äldres läkemedelsbehandling.

I distrikten inom SPF finns sakkunnig i läkemedelsfrågor och i varje förening pågår rekrytering av en läkemedelsansvarig person. I samarbete ska via alla utifrån olika perspektiv arbeta för en bättre läkemedelsbehandling/ användning i samhället.

Arbetet sker exempelvis genom information på medlemsmöten, studiecirklar plus aktiviteter i kommunernas och landstingens pensionärsråd.

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 06 november 2019