Kommunala pensionärsrådet/Dialogforum Pensionärer

Uppdaterades: 29 maj 2018

Grupperna arbetar inom följande områden: – Hemsjukvård – Närsjukvård, ett delat ansvarsområde mellan kommuner och landsting. – Hemtjänst, Färdtjänst, Väntjänst. – Trygghetsboende - Anpassning av bostäder. – Hembesök hos 75 år och äldre för bedömning av framtida vårdbehov i kommunerna. Kompetensutbildningsgruppen KPR/DFP har följande medlemmar:

Styrelsen            Marianne Avelin 0702331709  E-post Herrevad

Västerås             Bengt G Andersson 021-187242  E-post Aros

Kolbäcksådalen  Elvy Bürger  0220-13545   E-post   SPF Klubb 65

KAK                    Jane Hjelm 0221-18768 E-post Köpingshus Köping

Bergslagen         Per Byström 0706636456 E-post Sala

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 29 maj 2018