IT, Datagruppen

Uppdaterades: 06 november 2019

Kompetensutbildningsgruppen IT har följande medlemmar:

Styrelsen   Toomas Jogfors     0768833073 E-post   SPF Västmanland

Västerås    Arne Hansson     021-148626  E-post    Hamre

Kolbäcksådalen  Kristina Karlsson       E-post  Herrevad

KAK            Inger Kåberg Johansson    070-5275945  E-post  Aktiv Arboga

Bergslagen Sven-Erik Grahn          0224-212 83 E-post   Stortärna Sala

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 06 november 2019