Kompetenskretsar

Uppdaterades: 06 november 2016

Distriktet är indelad i fyra samarbetskretsar eller kompetensutbildningsgrupper som ska planera utbildningarna inom de olika områdena. Kretsarna är en del av vår verksamhetsplan för att bland annat inspirera, informera och utbilda medlemmar som ska verka som funktionärer i distriktets föreningar. Det kan gälla styrelseuppdrag, folkhälsa, KPR/DFP, medlemsregister, hemsida, IT, kultur, trafik och studier. I detta arbete erbjuder vi en samlingsplats med trivsel, god gemenskap och intressanta möten som ökar livskvaliteten och ger socialt umgänge.

Distriktet är indelat i fem kretsar

Distriktsstyrelsen ska eftersträva att de fem kretsarna är representerade i gruppen. Medlemmarna i grupperna ska ha kunskap och engagemang inom sin aktivitet. En i styrelsen är ansvarig och sammankallande. De fyra kretsarna förutom styrelsen är:

 1. Styrelsen:           Distriktsstyrelsen
 2. Bergslagen:        Engelbrekt, Liljan, Sala, Stortärna
 3. Västerås:            Aros, Rudbeckius; Tomas; Hamre
 4. Kolbäcksådalen: Surabygden, Klubb 65, Herrevad
 5. KAK:                   Köpingshus, Köpingsorten, Aktiv, Kung Karl

De fem kompetenskretsarna ska delta i planeringen av utbildningarna inom de olika områdena i samråd med studieansvarig i distriktsstyrelsen.

Som representant i grupperna från respektive krets ska man:

 • Vara delaktig i planering av innehållet i respektive utbildning.
 • Vara en kommunikationslänk mellan hörnets SPF föreningar och SPF distriktet.
 • Föra fram idéer och önskemål från föreningsmedlemmar till aktuell grupp.
 • Samarbeta och informera respektive SPF föreningsstyrelse.
 • Samarbeta med SV.
 • Utse ersättare om man inte själv kan vara med på mötena.

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 06 november 2016 Uppdaterades: 06 november 2016