PR-blad 2019 för SPF Seniorerna Västmanland

Uppdaterades: 21 oktober 2019

Distriktsstyrelsen har beslutat att ta fram ett informationsblad i A4-format som kan vikas till E65-format (100x210mm). Syftet är att föreningar som deltar på mässor och/eller har andra kontakter med våra medlemmar eller allmänheten ska ha tillgång till ett enkelt informationsmaterial som de kan skriva ut själva. Det kommer inte att finnas någon lagrad massupplaga av bladet på distriktskontoret. Detta innebär att informationsbladet snabbt kan uppdateras. Varje förening får själva skriva ut det antal som behövs i den planerade marknadsföringsaktiviteten.

  • PR-folder SPF Seniorerna Västmanland

PR-foldern finns i tre utskriftskvaliteter som kan användas för utskrift. Alla är i pdf-format.

PR-folder SPF Seniorerna Västmanland 2019 Bra – en version med lågupplösta bilder som kan användas för internet och att skrivas ut på din skrivare.

PR-folder SPF Seniorerna Västmanland 2019 Bättre – en version med medleupplösta bilder som inte är så tung men ändå ger bra utskrifter.

PR-folder SPF Seniorerna Västmanland 2019 Bäst – en version med högupplösta bilder som är på 27 MB. Kontakta Toomas jogfors 076 8833073 så skickars filen till dig.

Har du inte tillgång till en skrivare kan du kontakta Studieförbundet Vuxenskolan för utskrift.

Publicerades: 21 oktober 2019 Uppdaterades: 21 oktober 2019