Distriktets lånedatorer

Uppdaterades: 05 november 2016

Datorerna är avsedda för intern utbildning inom föreningarna.

Man kan boka datorerna under en tidsperiod av högst sex veckor. Villkoren är att man har en ansvarig person som hämtar och lämnar datorerna på distriktexpeditionen. Det måste också finnas en namngiven person som ansvarar för utbildningen.

Länk till regler för utlåning av datorerna

För bokning ta kontakt med Toomas Jogfors eller ring expeditionen, torsdagar 09.00-12.00 tel. 0220-14474

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 05 november 2016