Distriktsårsstämma SPF Seniorerna 2018

Uppdaterades: 28 mars 2018

Föreningarnas valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, distriktets revisorer och distriktets valberedning kallas till SPF Seniorerna Västmanlands 48 årsstämma fredagen den 6 april i Folketshus Västeråsvägen 9 i Köping. Registrering och fika kl 8.30. Årsstämman öppnar kl 9.00

Publicerades: 21 januari 2018 Uppdaterades: 28 mars 2018