SPF Seniorerna Västmanlands 47:e årsstämma

Uppdaterades: 19 januari 2017

Föreningarnas valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, distriktets revisorer och distriktets valberedning kallas till SPF Seniorerna Västmanlands fyrtiosjunde årsstämma fredag den 31 mars 2017 på Culturen i Kopparlunden, Sintervägen i Västerås. Medlem inom distriktet som inte är ombud får närvara vid stämman.

Detaljprogram, föredragningslista och årsmöteshandlingar inklusive valberedningens förslag skickas senast två veckor före stämman.

Motioner

Motioner till årstämman och Kongressen ska vara distriktstyrelsen tillhanda senast fredagen den 17 februari 2017.

Motion till årsstämman och Kongressen som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen för yttrande. Föreningen sänder därefter med yttrande till distriktet inom motionstiden.

Ombud till årsstämman

Föreningen har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar per 2017-01-01, dock högst 9 ombud. Föreningsordföranden är obligatorisk och ingår i antalet.

Anmälan till stämman av ombud och övriga görs senast 11 mars till sekreterare Annelie Lind. OBS ange specialkost.

Protokoll från Distriktsstämman 2017

Gå till Kallelse till årstämma för att läsa kallelsen

Gå till dokument för ombudsanmälan för att anmäla föreningens ombud

Stämmohandlingar 2017

Publicerades: 19 januari 2017 Uppdaterades: 19 januari 2017