Årsstämma SPF Seniorerna Västmanland 2019

Uppdaterades: 08 maj 2019

Föreningarnas ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, distriktets Revisorer och valberedning kallas till SPF Seniorerna Västmanlands 49 årsstämma fredagen den 29 mars i Culturens Lokaler Sintervägen 6 i Kopparlunden Västerås. Medlem inom distriktet som inte är ombud får närvara vid stämman. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen men äger i övrigt yttranderätt endast om stämman så beslutar. Samling och incheckning av deltagare. Servering av kaffe/te och smörgås kl. 08.30

  • Bild från årsstämman 2018
Publicerades: 14 mars 2019 Uppdaterades: 08 maj 2019