Folkhälsa cirkelledarutbildning

Den 17 maj sänder förbundet en föreläsning med Mai-Lis Hellenius 10-00-10.45 Mai-Lis Hellenius är professor på Karolinska institutet i att förebygga hjärt- och kärlsjukdom med fokus på rörelsens, matens och livsstilens betydelse. Vi inom distriktet planerar i höst en utbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) med Mai-Lis Hellenius. 31 augusti digital föreläsning med Maj-Lis 10.00 - 11.00. Då kan alla inom distriktet anmäla sig.

Därefter följer vi upp med en cirkelledarutbildning omfattande 3 träffar digitalt, som leds av Mal-Lis Hellenius. Då kan vi vara max 20 deltagare. Vi kommer som studiematerial använda boken "Leva Livet" Hälsa, mat och välmående för andra halvan av livet skriven av Mai-Lis Hellenius och Tommy Cederholm. Syftet är att vi därefter startar studiecirklar i våra föreningar. 
Följande datum är planerade
14 september 10.00 - 12.00
28 september 10.00 - 12.00
12 oktober      10.00 - 12.00