Distriktsstämma med restriktioner

Efter att ha varit i kontakt med smittskyddet i Regionen samt Länsstyrelsen har ordförande Lisbeth Wernersson fått beskedet att vi inte kan genomföra årsstämman med fullt antal ombud, utan vi får endast samlas 50 personer delvis fysiskt i Folkets hus i Surahammar, och delvis digitalt fredag 18 juni kl 10.00. Det medför att även andra än ombuden kan delta på hemmaplan.