Rapport Dialogforum pensionärsorganisationer november

  • 17 december 2020

Den 9 november höll Region Västmanland en informationsträff för regionens pesionärsorganisationer, Dialogforum pensionärsorganisationer (DFP). På mötet informerades om smittspridningen i regionen. Vaccinering för den årliga säsongsinfluensan. Kösituationen till operationer. Vaccinationsplanering covid. Hur hantera personer med eventuellt psykiska problem. Primärvårdsprogrammet m m

Publicerades: 17 december 2020 Uppdaterades: 17 december 2020