Styrelsen

Uppdaterades: 12 december 2020

Här presenteras Styrelsen för 2020

Styrelsen 2020

 

Ordförande
Kjell Österlund 416691, 076 8321113  Mail: fam.osterlund@bredband2.com

Sekreterare
Barbro Gren 4709500, 0793-477121 Mail: barbro.a.green@gmail.com

Kassör 
Arne Kjellberg 183349, 070-5424828 Mail:
arne.kjellberg1@gmail.com

Vice ordförande
Maude Klint 070-5292718 Mail: maud.klint@telia.com

 


Ledamot
Bo Elmin 183764, 073-0793477 Mail: bo.elmin@telia.com

 


Ledamot
Göran Broås 84 15 15 mobil 070 722 35 49 mail goran.broas@svenskakyrkan.se


Ledamot
Marianne Kjellberg 183349, 070-4245860
Mail: marianne.kjellberg01@gmail.comLedamot
Wicken von Post 070-3774509 Mail: wvonpost@gmail.com


Ledamot
Frans Mikes 070 5702120 Mail: frm@framik.se

Publicerades: 18 maj 2017 Uppdaterades: 12 december 2020