Ekonomin

Uppdaterades: 05 februari 2020

Här presenteras budget 2020, resultaträkning, balansräkning och noter för 2019 12 31

Publicerades: 08 februari 2018 Uppdaterades: 05 februari 2020