Separera gång och cykelbanor

Uppdaterades: 04 januari 2019

Separera gång och cykelbanor

I en artikel i VLT den 6 dec 2018 behandlades cyklisternas framtida önskemål för framkomligheten i centrum och det var M:s representant Anna Hård af Segerstad och cykelfrämjandets Peppe Hämeenniemi som hade intervjuats om framtiden för cyklisterna.

De hade olika syn på det mesta och personligen har jag som jag ser det en viktig fråga för gående och cyklister som jag vill lägga till i denna diskussion.

Jag anser att det viktigaste för gående och cyklister är att Västerås stad separerar gång- och cykelbanor och bara fortsättningsvis använder påbjudna gång- och cykelbanor.

I det arbetet krävs troligen mer utrymme för cyklister och gående.

Jag tycker också att de båda representanterna för cyklisterna ger fel signaler vid fotograferingen när man inte använder cykelhjälm när man cyklar.

Visserligen stod man stilla men man borde ändå ha använt hjälm vid tillfället. Eller är det kanske så att man inte alltid använder hjälm vid cykling.

En viktig trafiksäkerhetsfråga för alla cyklister.
Västerås 2019 01 04
Sven – Gunnar Wallin

Publicerades: 04 januari 2019 Uppdaterades: 04 januari 2019