Engelbrektsplan

Uppdaterades: 02 december 2018

Insändare VLT Västerås

Svar till samarbete bättre än skyltar

Jag är nog inte ensam om att ifrågasätta lösningen på Engelbrektsplan men tack i alla fall för ett svar.

Jag har en bild enligt ovan på hur det såg ut i januari 2010. Då kunde alla trafikanter åka hur man ville men av någon anledning så ändrades tillgängligheten bit för bit. Enligt bilden kunde bilar åka rakt fram från Engelbrektsgatan och ner på Domkyrkoesplanaden utan problem. Efter hand byggdes det hinder i form av blomlådor och sittpuckar. Ganska snart kunde bilar bara åka in och ut från Vasagatan på två ställen för vidare färd på Engelbrektsgatan och förra våren kunde in- och utfart endast ske på ett ställe på Vasagatan nära gula huset och med dålig sikt för befintlig gång- och cykelbana. Dessutom är det trottoarkanter för bilförare som åker in på planen från Engelbrektsgatan. Jag har haft lite övningskörningar med pensionärer och valt vägen från Engelbrektsgatan och in på planen. Ingen har trott att man får köra bil där. Givetvis har denna fakta gjort att antalet bilar som kört där är litet. Det är nu dags att stänga denna möjlighet för bilar och då blir säkert riskerna mindre.

Jag hänger också upp mig på att övriga trafikanter som cyklister och gående inte får några besked om när den fria åkningen slutar. Man tillämpar samma regler i den fortsatta färden in mot centrum. Troligtvis är det tänkt att de gående som vill gå över Vasagatan skall gå på det ställe där de räfflade vita plattorna för de synskadade finns. Varför gör man då inte ett riktigt övergångsställe där. Gör om och gör rätt!

Jämförelsen med släckta rödljus och situationen runt Engelbrektsplan är inte OK tycker jag. Det är väl naturligt att trafikanterna blir försiktiga när trafikljusen slår om till blinkande gult på grund av att man blir osäker om vilka regler som skall gälla nu.

Avbryt försöksverksamheten och gör trafikmiljön runt Engelbrektsplan likvärdig med de nationella trafikreglerna i övriga stan.

Sven – Gunnar Wallin Trafikombud SPF Seniorerna Rudbeckius

Publicerades: 02 december 2018 Uppdaterades: 02 december 2018