Cirkulationsplatsen

Uppdaterades: 11 oktober 2019

Cirkulationsplatsen i korsningen Kopparbergsvägen – Norra Ringvägen

Cirkulationsplatsen i korsningen Kopparbergsvägen – Norra Ringvägen har nu varit i bruk några månader.

När den var klar skrev jag en skrivelse till Västerås stad och reagerade på skyltsättningen med körfältsindelningsskylten F 21 på Kopparbergsvägen för trafik norrifrån från E 18. Man behöll den gamla skylten. I dag skall man köra i det vänstra körfältet när man vill åka vidare på Kopparbergsvägen ner mot centrum eller till vänster ner på Östra Ringvägen. Från det vänstra körfältet kan man också svänga höger in på Norra Ringvägen. Högersväng från vänstra körfältet passar inte in i den nya korsningen. Min önskan var att man skulle byta ut F21 – skylten och reglera körningen enligt följande:

I det högra körfältet skulle man åka när man vill svänga höger på Östra Ringvägen samt rakt fram ner mot centrum. I det vänstra körfältet skulle man bara svänga vänster och ta bort tillåten högersväng mot Östra Ringvägen.

Västerås stad ansåg att den trafikreglering som nu finns är den bästa i förhållande till trafikflödet i korsningen. Varje gång jag åker norrifrån in i cirkulationen så reagerar jag negativt mot den reglering som finns. Det naturliga är ju alltid att man i höger körfält kör rakt fram i korsningen. Som det är nu så tvingas jag göra ett körfältsbyte inne i cirkulationen för att åka rakt fram mot centrum.

I övrigt blev trafiklösningen i korsningen mycket bra och man saknar inte trafikljusen.
Sven – Gunnar Wallin
Trafikombud SPF Senioren Rudbeckius

Publicerades: 11 oktober 2019 Uppdaterades: 11 oktober 2019