Tips för åtgärder

Uppdaterades: 14 september 2019

Till
Ledningen för VLT
Tips till åtgärder

Undertecknad Sven – Gunnar Wallin har tidigare under många år medverkat i VLT:s spalt "Snacka om trafik" och efter det att ni inom ledningen för VLT lade ner denna spalt för några år sedan har jag spontant lite då och då sysslat med frågor som rör trafiken i Västerås och då haft kontakter med er duktiga reporter Yngve Fredriksson som under sina år som trafikansvarig gjort många bra och trevliga reportage om olika problem som alltid dyker upp när det gäller trafikfrågor.

Under senare tid har jag fått många förfrågningar från allmänheten som rör sig om olika trafiksituationer där allmänheten är oroliga för att man upplever det farligare att gå, cykla eller köra bil än tidigare år. Jag har utrustning för att t.ex mäta hastigheter på olika platser och jag har haft ett mycket bra samarbete med Yngve Fredriksson i dessa frågor.

Mitt förslag är därför att ni inom VLT på nytt tar upp trafikfrågor regelbundet i någon form för att tillgodose allmänhetens önskemål om säkrare trafik. Där skulle Yngve Fredriksson vara en ypperlig företrädare för er del.
Frågor som jag fått i nutid:

1. Skulle du kunna komma ut till Dingtuna och mäta trafik för att vi möjligen skulle kunna få dämpade hastigheter där våra barn färdas till och från skolan?

2. Skulle du kunna komma ut till Vargbogatan och mäta hastigheten före innan vi tvingas ta bort våra uppsatta hinder den 15 oktober. Skulle ni även kunna mäta hastigheten efter det att hindren tagits bort och med hjälp av VLT informera om detta på ett lämpligt sätt?

3. Skulle du kunna komma till Skultunavägen och mäta hastigheter eftersom det ofta går mycket fort där?

4. Skulle du kunna komma till Långmårtensgatan och titta på den dåliga sikten i korsningen med befintlig gång- och cykelöverfart ner mot Ringvallen vid ICA- Grytan?

Här skulle VLT kunna göra en bra insats för trafiksäkerheten genom att delta i dessa möten och skriva om de problem som finns samtidigt som man kan vädja till alla trafikanter om att ta det lugnare i trafiken.

Hoppas på ett gehör från er
Sven – Gunnar Wallin
Trafiksäkerhetsförespråkare i alla väder Mail svengunnar.wallin@gmail.com

Publicerades: 01 september 2019 Uppdaterades: 14 september 2019