2020 11 09

Uppdaterades: 16 november 2020

Jag återkommer med synpunkter på ert svar på ärende KC 2020171803.
Har ni ert svar förankrat i Trafikförordningens regler?
Jag får inte ihop det med gällande trafikregler enligt följande:

När jag åker på Götgatan från Djäknebergshållet och kommer fram till korsningen med Drottninggatan åker jag på en markerad huvudled där korsande gator normalt automatiskt har väjningsplikt in på huvudleden. Drottninggatan är också markerad som en huvudled. När fordonen möts i korsningen har jag på Götgatan och den korsande trafikanten på Drottninggatan från Vallbyhållet bägge klart för oss att vi åker på en huvudled där andra trafikanter har väjningsplikt.

Nu har ni krånglat till det med att sätta upp en varningsskylt på Götgatan för trafikanterna från Djäknebergshållet där ni eventuellt menar att huvudleden svänger upp till höger på Drottninggatan när man i verkligheten korsar huvudleden på Drottninggatan(eller så markerar ni bara busslinjens sträckning i korsningen utan hänsyn till huvudled). Drottninggatan är markerad som huvudled på bägge sidor om Götgatan men när man åker på Drottninggatan från Vallbyleden söderut så har ni en varningsskylt där ni markerar att huvudleden svänger vänster in på Götgatan (eller är det markerat för busslinjens sträckning?) Det måste vara fel att skylta med varningsskylten att huvudleden svänger höger på Götgatan och vänster på Drottninggatan norrifrån eftersom det inte stämmer med verkligheten.

Normalt i en sådan korsning skyltar man upp "huvudled upphör" på en av gatorna som korsar varandra och sätter väjningspliktsskylt på den ena gatan. Om jag vill svänga vänster från Götgatan ner på Drottninggatan så kan enligt mig inte högerregeln gälla. Det bör vara väjningsplikt som skall gälla.

När jag åker Drottninggatan söderut från Vallbyleden och skall fortsätta rakt fram över Götgatan är jag ju på en huvudled där andra fordon har väjningsplikt. Där har ni dock skyltat väjningsplikt för fordon på Drottninggatan söderifrån och på Götgatan från väster. Skyltsättningen i korsningen kan inte vara OK.

Här borde ni ta bort alla skyltar och ersätta dem med väjningsplikt + tilläggstavla "flervägsväjning" från alla håll. Det bör också finnas en skylt om huvudleds upphörande på Götgatan från Djäknebergshållet.

När man åker på Pettersbergsgatan mot Drottninggatan träffar man på en tilläggstavla markerad med en tjock linje för högersväng som borde gälla en huvudled men Petterbergsgatan är inte huvudled så man kan inte veta vad som gäller. En huvudtavla saknas tillsammans med tilläggstavlan. På Drottninggatan från Vallbyleden finns en tavla som säger att bilar från Vallbyleden har väjningsplikt mot fordon från Pettersbergsgatan.

Med nuvarande skyltning borde fordon från Pettersbergsgatan ha väjningspliktsskyldighet mot fordonen som kommer på Drottninggatan söderifrån.

Jag har svårt att lära ut vilka regler som skall gälla i dessa två korsningar när jag övningskör med mina barnbarn och vore tacksam om ni kan förklara syftet med era skyltsättningar i de två korsningarna och vad som egentligen skall gälla.

Västerås 2020 11 09

Sven – Gunnar Wallin

Publicerades: 16 november 2020 Uppdaterades: 16 november 2020