2020 08 25

Uppdaterades: 31 augusti 2020

Korsningen Götgatan - Drottninggatan

Till
Insändare VLT

Undertecknad som övningskör med barnbarnen skickade den 29 april 2020 en fråga till Västerås stad och Trafikverkets förarprövare som handlade om vilka regler som gäller vid körning i korsningen Götgatan – Drottninggatan och Drottninggatan - Pettersbergsgatan enligt följande:

Vad gäller för regler när min elev åker på Götgatan västerut och skall köra vänster ner på Drottninggatan?

Vad gäller för regler när min elev skall köra till vänster på Drottninggatan om han åker på Pettersbergsgatan?

Från Trafikverket har jag inte fått något svar alls medan jag från Västerås stad fått en positiv respons och blivit kallad på ett möte för att diskutera frågan.
Jag har föreslagit Västerås stad att ta bort nuvarande skyltar i korsningen Götgatan – Drottninggatan och ersätta dem med väjningsplikt och tilläggstavla "flervägsväjning". Det skulle bli premiär med den skylten i Västerås och jag tror personligen att det skulle bli en bra lösning på ett svårt problem.
När det gäller korsningen Drottninggatan – Pettersbergsgatan borde skyltningen ändras så att det blir väjningsplikt på Pettersbergsgatan och inte på Drottninggatan som är en huvudled.
Vilka regler gäller egentligen i dessa två korsningar enligt ovan?
När kan man tänka sig en ändring av nuvarande regler?

Västerås 2020 08 25
Sven – Gunnar Wallin
Trafikombud SPF Seniorerna Rudbeckius

Publicerades: 31 augusti 2020 Uppdaterades: 31 augusti 2020