2020 01 18

Uppdaterades: 28 januari 2020

Till
VLT – tips och Kenneth Hudd
VLT Västerås

I förra veckan hade jag en debattartikel i VLT som berörde Nollvisionens slutår 2020 där jag efterlyste engagemang från Polisen, Västerås stad, VLT och Region Västmanland. Ännu har inga synpunkter framförts i tidningen eller till mig personligen.

Jag skulle vilja att VLT på något sätt fixar några artiklar om hur slutåret skall genomföras och vad man tänker göra i de olika myndigheterna enligt ovan.

Förslag:
Undersökning hos polisen om olika frågor enligt följande:
1. Hur många trafikpoliser har huvudsakligen arbetat med trafikövervakning under 2019?

2. Hur många hastighetskontroller, nykterhetskontroller och olika beteendekontroller har genomförts under 2019 förutom de två nationella veckorna som styrs centralt?

3. Hur ser trafikövervakningsarbetet ut inför år 2020?

Undersökning hos Västerås stad om trafikfrågor som varit aktuella under många år enligt följande:

1. Varför har man inte ändrat skylt sättningen i korsningarna Götgatan – Drottninggatan och Petersbergsgatan – Drottninggatan? Vad gäller för regler om man åker på Götgatan västerut och vill svänga vänster ner på Drottninggatan och vad gäller för förare som åker Drottninggatan söderut och korsar Götgatan? Vad gäller för regler för föraren som åker på Petersbergsgatan mot Drottninggatan och vill svänga vänster ner mot Vallby?

2. Varför gör man inget åt Engelbrektsplans fria åkning? Hur vet man var den fria åkningen börjar och slutar. Som det fungerar nu så fortsätter t.ex. cyklister att åka på trottoarerna på bägge sidor om Domkyrkoesplanaden och på Vasagatan in mot centrum. Varför stänger man inte av biltrafiken till och från Engelbrektsgatan?

3. Vad har man för planerade aktiviteter inför slutåret för Nollvisionen?
Hur ser VLT:s planering ut när det gäller trafikrelaterade artiklar för 2020 och Nollvisionens slutår? Varför är det så få artiklar som berör trafiksäkerhetsarbete?

Vad har region Västmanland för planering inför slutåret av Nollvisionen?

Har ni funderingar om de olika punkterna i skrivelsen eller frågor rent allmänt ställer jag gärna upp för diskussion.

Västerås 2020 01 18
Sven – Gunnar Wallin Trafikombud SPF Seniorerna Rudbeckius mail svengunnar.wallin@gmail.com

Publicerades: 28 januari 2020 Uppdaterades: 28 januari 2020