2020 01 09

Uppdaterades: 11 januari 2020

Nollvisionen

År 2020, slutåret för Nollvisionen

Vi är nu inne i år 2020, slutåret för Nollvisionen. Siffrorna 223 för antalet dödade under 2019 ser ju lovande ut om det inte är en tillfällig nedgång.

Hur blir slutåret för de myndigheter som har det största ansvaret i vårt län?

Vad gör Polisen för att öka sin trafikövervakning som i dag inte är i linje med de önskemål som finns från allmänheten? Få hastighetskontroller, få kontroller av nykterhet och andra regler enligt Trafikförordningen.

Vad gör Västerås kommun och de andra kommunerna i länet? Västerås har ingen ersättare för Västerås Trafiksäkerhetsförening och man vill uttryckligen inte ha något samarbete med allmänheten. Man skapar nya regler i trafiken som inte stämmer överens med Vägmärkesförordningen. Detta skapar osäkerhet om vad som egentligen skall gälla.

Vad gör Region Västmanland för att bidra till Nollvisionen?

Vad gör VLT för att bidra till Nollvisionen? Min uppfattning är att man kraftigt minskat ner reportage och artiklar som rör trafikanternas beteende ute i trafiken. Man har tagit bort "Snacka om trafik" och det verkar som om man inte vill ha för många reportage om trafik. Varför?

Vad kan vi föreningar göra för att bidra till säkrare trafik under slutåret?

Jag skickar frågorna vidare med förhoppning om att någon eller några skall reagera och komma med förslag till förbättringar.

Själv vill jag att inriktningen klart skall vara satsning på lugnare trafik där förarbeteendet skall stå i centrum.

Västerås 2020 01 09
Sven – Gunnar Wallin
Trafikombud SPF Seniorerna Rudbeckius

Publicerades: 11 januari 2020 Uppdaterades: 11 januari 2020