2019 09 14

Uppdaterades: 14 september 2019

Gallra buskar och träd!

Till
VLT-nyheter/ Tips


En dam, Anita Netzen, ringde undertecknad för några veckor sedan och ville ha hjälp med att påverka Västerås stad så att man gallrade buskar och träd intill Långmårtensgatan öster om Emausbäcken vid den gång- och cykelöverfart som finns och där sikten ner mot Ringvallen är mycket dålig.

Man ser inte gående eller cyklister i tid när man åker på Långmårtensgatan från ICA-Ettan. Se bifogade bilder.

Jag önskar att Västerås stad tittar på platsen och vidtar åtgärder enligt följande:

1. Röjer grenar så att man kan se skylten som visar att det är ett övergångsställe.

2. Röjer grenar och eventuellt träd på södra sidan vid bäcken så att man kan se trafikanterna i god tid.

3. Ser över målningen vid övergångsstället så att de bättre följer reglerna i Vägmärkesförordningen.

Bild 1 är taggen på bron över bäcken och visar den minimala sikten. Bild 2 är tagen på Långmårtensgatan strax väster om bäcken och visar hur svårt det är att se övergångsskylten.

Västerås 2019 09 14
Sven – Gunnar Wallin
Trafikombud SPF Seniorerna Rudbeckius

Publicerades: 14 september 2019 Uppdaterades: 14 september 2019