Trafikspalten

Uppdaterades: 20 november 2018

Information om nyheter och svar på frågor om trafiksäkerhet.

  • ” I backen råder det parkeringsförbud enligt övre märket och på grund av att bron nere i backen inte finns på en höjd av 4.5 meter över markytan måste man sätta upp en förbudsskylt som varnar för den aktuella höjden. Normalhöga lastbilar kan inte åka nerför backen”

Sven – Gunnar Wallin kommer informera om nyheter inom trafikområdet, svara på frågor om trafik och informera om de insändare och reportage som han sysslar med när det gäller trafiksäkerhetsområdet.

Sven-Gunnar har ju tidigare svarat på frågor i VLT:s trafikspalt, som sedan några år är nedlagd.

Han har också varit ordförande i Västerås Trafiksäkerhetsförening som upphörde för två år sedan.

Sven – Gunnar Wallin Trafikombud i SPF Seniorerna Rudbeckius
mail svengunnar.wallin@gmail.com

Publicerades: 20 november 2018 Uppdaterades: 20 november 2018