Friskvårdsaktiviteter

Uppdaterades: 20 januari 2021

Anmälan om deltagande i aktiviteter sker till kansliet, tel 021- 12 39 75. För golf, kontakta dock direkt Ulf Gideonsson, tel 0706-48 75 87, eller Per-Olof Fryklöf, tel 070-609 37 13.

OBS! P.g.a. rådande coronarestriktioner. Där inget startdatum står meddelas detta via hemsidan och nyhetsbrev.

MÅNDAGAR
Kl 10.00 Boule utomhus, tiden maj-aug 2021, Lövudden.
Monica Pettersson, Berth Jansson, 070-452 64 55.
Kl 13.30 Vattengymnastik Eriksborg.
Anmälan direkt till Personstöd, 021-475 72 08.

TISDAGAR
Kl 09.00 Gymnastik Blåsbogården.
Bengt Björk, 021-33 04 33.
Kl 09.30 Körsång (Rudbeckii Sångare), Mötesplats Herrgärdet.
Marianne Elofson, 0220-120 58, Dick Söderholm, 070-578 65 10.
Kl 10.00 Gymnastik Oxbacken.
Elisabeth Lindberg, 021-13 52 16.
Kl 10.15 Yoga, Blåsbogården.
resp 11.30 Annika Junkrans, 076-280 90 83.
Kl 13.00 Bowling, Bellevuehallen.
resp 14.00 Håkan Olofsson, 076-028 73 77, Per Thapper, 076-861 26 68.
Kl 13.20 Boule, Finnslättens Arena.
Monica Pettersson, Berth Jansson, 070-452 64 55.
Kl 14.00- Boule, Vasaparken, tiden maj-aug 2021.
16.00 Eric Ahlström, 070-522 86 67.

ONSDAGAR

Kl 09.30 Yoga, Blåsbogården.
resp 11.00 Annika Junkrans, 076-280 90 83.
Kl 11.10 Boule, Finnslättens Aren.
Monica Pettersson, Berth Jansson, 070-452 64 55.
Kl 13.00 Bridge, Ånghamarg 6-10 "Lernia-huset".
Yngve Svensson, 070-630 84 22, Valdemar Carlsson, 070-276 61 37.
Kl 13.00 Canasta, Lysgränd 1 (Vuxenskolan).
Berit Eriksson, 021-246 07, Inger Sääv, 070-354 49 88.

TORSDAGAR

Kl 09.30 Vattengymnastik Eriksborg.
Anmälan direkt till Personstöd, 021-475 72 08.

FRISKVÅRDSAKTIVITETERNA

SPF Seniorerna Rudbeckius erbjuder många olika aktiviteter för motion och friskvård UNDER NORMALA TIDER.
Aktiviteterna genomförs i allmänhet i vår egen regi och med ledare från våra egna
medlemmar, men i vissa fall samarbetar vi med andra motionsanordnare i Västerås.
På denna och nästa sida finns en förteckning över våra olika friskvårdsaktiviteter
med lokal, tid och ledare. Normalt kör vi 15 gånger per termin.


Kommentarer och tillägg
Våra aktiviteter är öppna också för medlemmar från andra föreningar inom
SPF Seniorerna.
Vattengymnastiken på Eriksborg sker i varm bassäng (32 grad C) under 60 min.
Yoga är en alltmera populär träningsform. Vi kör en form av yoga där vi tränar andning, rörlighet, balans, styrka och hållning. Deltagarna har med sig sin egen yoga-matta.

Anmälan om deltagande i aktiviteter sker till kansliet, tel 021- 12 39 75. För golf,
kontakta dock direkt Ulf Gideonsson, tel 0706-48 75 87, eller Per-Olof Fryklöf,
tel 070-609 37 13.

Publicerades: 09 juni 2017 Uppdaterades: 20 januari 2021